2% parama

Kaip skirti 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio:

Galite tai padaryti dviem būdais.

1. Atsispausdinkite ir užpildykite prašymo formą FR0512.

Jums reikia įrašyti (didžiosiomis raidėmis): savo asmens kodą, telefono numerį, vardą, pavardę, adresą.

Laikotarpis – 2017.

Pažymėti laukelį 6S.

Gavėjo tipas: 2.

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 141840094

Mokesčio dalies dydis (procentais): nurodykite 2 arba mažiau, jei paramą skaidote.

Mokesčio dalį skiriu iki: galite nepildyti arba nurodykite laikotarpį, bet neilgesnį kaip iki 2017.

Prašymą reikia pasirašyti, nurodyti savo vardą bei pavardę. Užpildytą prašymą atneškite į KUSS centrinį biurą iki balandžio 28 d.

2. Taip pat galite užpildyti ir elektroniniu būdu.