Strategija, vertybės, tikslai

KUSS strategija 2012-2015 m.

 

Vertybės ir darbo principai:

AKADEMIŠKUMAS – studentai studentams

BENDRUOMENIŠKUMAS – koja kojon link tikslo žygiuojam

TRADICIJOS – iš kartos į kartą

UNIKALUMAS – laisva mintis jūros dvasia

DRĄSA – savo tvirtybe mes neabejojam

 

Vizija:

Dinamiška, studentus vienijanti organizacija puoselėjanti laisvą studentišką dvasią ir užtikrinanti visapusišką ir kokybišką studentų atstovavimą.

 

Misija:

Kryptingai veikti studentų labui remiantis organizacijos vertybėmis, akademiniais principais ir studentiška mintimi.

 

Strateginės kryptys/Ilgalaikiai tikslai

Organizacijos stiprinimas:

 • organizacijos kompetencijų stiprinimas (Fakultetinių studentų atstovybių (FSA); vidinės komunikacijos; biuro koordinatoriai);
 • užtikrinti efektyvią komunikaciją (informacijos sklaida; reputacijos stiprinimas; pasitikėjimo kūrimas);
 • materialinės bazės stiprinimas (ryšių mezgimas; institucinė parama; projektų ištekliai).

Kokybiškas studentų atstovavimas:

 • stiprinti dialogą tarp akademinės bendruomenės grupių;
 • nuolatinė studentų poreikių ir interesų analizė;
 • tikslingai ir kryptingai atstovauti atsižvelgiant į studentų analizės rezultatus.

Ugdyti pilietiškus ir sąmoningus studentus:

 • skleisti universiteto ir organizacijos vertybes bei tradicijas;
 • siekti aktyvaus studentų dalyvavimo (sukurti prieigą; skatinti plėsti akiratį; užtikrinti atgalinį ryšį; siekti kad studentai būtų aktyvūs ir motyvuoti);
 • užtikrinti visų studentų lygiateisiškumą.

Organizacijos atvirumas iššūkiams ir poreikiams:

 •  nuolat stebėti ir įvertinti aplinkos pokyčius;
 •  skatinti išbandyti naujoves ir praktiškai patikrinti jų efektyvumą naudą.