Kovo 9 dieną Klaipėdos universiteto Aula Magna konferencijų salėje vyko 24-oji Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos (KUSS) ataskaitų teikimo ir rinkimų konferencija. Jos metu buvo pristatomos ir tvirtinamos Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos metinė ir finansinė ataskaitos, Tarybos ir Revizijos veiklos ataskaitos. Taip pat konferencijoje buvo renkamas naujasis KUSS Prezidentas ir Revizijos komisijos nariai.

Naująja Prezidente išrinkta III kurso lietuvių filologijos ir režisūros studentė Vaiva Makarauskaitė. Savanorystė ir vadovavimas jai nėra nauja – jau pirmame kurse ji tapo savo grupės seniūne, dvejus metus buvo jaunoji kuratorė ir „Fuksų“ stovyklos grupės vadovė. Vėliau tapo Humanitarinių mokslų fakulteto (HUMF) tarybos nare, tapusi Prezidiumo nare iš pradžių buvo tik savanorė, o vėliau – kultūros koordinatorė, taip pat buvo VII Senato narė.

Jos komandą sudaro 10 žmonių – Viceprezidentė Irma Radavičiūtė, Akademinių reikalų koordinatorė Deimantė Bieliajevaitė, Socialinių reikalų koordinatorius Klaidas Drevinskas, Komunikacijos koordinatorė Laura Valatkevičiūtė, Finansų paieškos ir rinkodaros koordinatorius Vladislav Račkovskij, Projektų koordinatorė Regina Joneikytė, IT ir LSP koordinatorius David Martirosian, Kultūros koordinatorė Roberta Skujaitė ir savanoriai – Julija Paičiūtė ir Edmundas Jurkaitis.

Pagrindinis naujosios komandos tikslas – atstovauti studentams aukštojo mokslo reformos kontekste. Ne mažiau svarbūs ir kiti tikslai – studentų skatinimo tvarkos keitimas ir stipendijų fondo didėjimas, studentų atstovų kompetencijų kėlimas ir studentų savivaldos stiprinimas, naujos rašto darbų tvarkos parengimas ir užsienio studentų integracija.

Taip pat Konferencijos metu kadenciją baigusi Prezidentė Aistė Stalmokaitė pristatė savo metinę veiklos ir finansinę ataskaitas, o buvusi Tarybos narė Martyna Varkalytė pristatė metinę Tarybos ataskaitą. Visos ataskaitos buvo patvirtintos. Konferencijoje išrinkti trys naujieji Revizijos komisijos nariai – Edgaras Poška, Karolina Timinskaitė, ir Revizijos komisijos pirmininkė – Martyna Varkalytė.

________________________________________

On March 9, the 24th Conference of the Reporting and Election Conference of the Klaipeda University Student Union (KUSS) was held at Aula Magna conference hall, Klaipėda University. During the conference, the annual and financial reports of the Klaipėda University Student Union as well as KUSS Council and Audit activity reports were presented and approved. The conference also elected a new President and Audit members of the KUSS.

Vaiva Makarauskaitė, a third year student of Lithuanian philology and directing, was elected as the new President. Volunteering and leadership is not new to her – in the first course, she became the prefect of her group, has been working as a young tutor and the leader of the ‘Freshman’ camp group. She later became a member of the Board of the Faculty of Humanities and Educational Sciences (HUMF). When becoming a member of the Presidium, she was originally a volunteer, later – a Culture coordinator, as well as a member of the Senate VII.

Her team consists of 10 people – Vice-president Irma Radavičiūtė, Academic Affairs coordinator Deimantė Bieliajevaitė, Social Affairs coordinator Klaidas Drevinskas, Communication coordinator Laura Valatkevičiūtė, Financial Search and Marketing coordinator Vladislav Račkovskij, Project coordinator Regina Joneikytė, IT and LSIC (LSP) coordinator David Martirosian, Culture coordinator Roberta Skujaitė, and volunteers – Julija Paičiūtė and Edmundas Jurkaitis. The main goal of the new team is to represent students in the context of higher education reform. No less important are other goals – changing the order of students’ promotion and increasing the scholarship fund, raising the competence of the student representatives and strengthening student autonomy, drawing up a new written assignment requirements and integrating foreign students.

Furthermore, the outgoing President Aistė Stalmokaitė presented her annual activity and financial reports, while the former Council member Martyna Varkalytė presented the annual Council report. All reports have been approved. The conference elected three new members of the Audit: Edgaras Poška, Karolina Timinskaitė, and the Chairwoman of the Audit– Martyna Varkalytė.