Klaipėdos universiteto Rektoriui E. Juzeliūnui                                                          2017-10-25 Nr. 17-KUSS-36        Klaipėdos universiteto Tarybai
Klaipėdos universiteto Senatui

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTŲ SĄJUNGOS POZICIJA DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO

                      Klaipėdos universiteto studentų sąjunga (toliau – KUSS), reaguodama į Senato pirmininko prašymą diskutuoti apie KU pertvarkymo projektą, reiškia savo nuomonę:

Mes pasisakome už savarankišką universitetą, tačiau manome, kad vykdomos Lietuvos aukštojo mokslo reformos kontekste iš esmės turi vykti ir Klaipėdos universiteto vidinė pertvarka. Studijų programos turi būti išgrynintos, atsisakant nerentabilių studijų programų (atsižvelgiant į paskutiniųjų metų stojančiųjų skaičiaus mažėjimo tendencijas). Studijos privalo būti grįstos naujausiais moksliniais tyrimais. Universitetas turi būti orientuotas į lyderystę jūros mokslų srityje Baltijos jūros regione bei tenkinti Klaipėdos miesto proveržio poreikius.

Manome, jog svarbus universiteto studijų kokybės diskusijų partneris turėtų būti studentai, todėl siūlome organizuoti akademinės bendruomenės diskusiją, kurioje galėtų būti svarstomi studijų organizavimo klausimai.

Siūlome KU Senatui ir KU Tarybai glaudžiau bendradarbiauti dėl universiteto pertvarkos projekto, siekiant našesnio darbo bei efektyvesnės komunikacijos. Taip pat nepamiršti studijų nuostatų 36 punkto: „Universitete veikia Studijų kokybės komisija, svarstanti aktualius studijų kokybės gerinimo klausimus ir teikianti rekomendacijas studijų organizatoriams ir dalyviams“.

Džiaugiamės, jog Klaipėdos universitetas švietimo reformos kontekste pradėjo glaudesnį bendradarbiavimą su Vakarų Lietuvos regionų savivaldybėmis, tad tikimės teigiamų pokyčių.

                     

 

KUSS Prezidentė                                                                                                        Aistė Stalmokaitė