LR Ministrui pirmininkui S. Skverneliui                                                                               2017-06-28 Nr. 17-KUSS-27
LR Švietimo ir mokslo ministrei J. Petrauskienei
Seimo nariams
Klaipėdos miesto merui V. Grubliauskui
Klaipėdos universiteto rektoriui E. Juzeliūnui
Klaipėdos universiteto Tarybai
Žiniasklaidai

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTŲ SĄJUNGOS POZICIJA DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga (toliau – KUSS) reiškia susirūpinimą dėl universitetinio aukštojo mokslo Klaipėdos mieste.
KUSS pritaria Lietuvos aukštojo mokslo reformavimui ir sutinka, jog pertvarka yra būtina siekiant aukštojo mokslo kokybės, turimų infrastruktūrinių resursų racionalaus panaudojimo bei intelektualinių išteklių konsolidavimo ir sinergijos. Tačiau siūlymas Klaipėdos universitetą paversti kitos aukštosios mokyklos padaliniu, mūsų nuomone, yra nepriimtinas.
Mes manome, kad vykdomos Lietuvos aukštojo mokslo reformos kontekste iš esmės turi vykti ir Klaipėdos universiteto vidinė pertvarka. Studijos privalo būti grįstos naujausiais moksliniais tyrimais ir atliepti pasaulines tendencijas. Universitetas turi būti orientuotas į lyderystę jūros mokslų srityje Baltijos jūros regione bei tenkinti Klaipėdos miesto proveržio poreikius.
Klaipėdos universitetas yra svarbus miesto partneris, bendradarbiaujantis su pramonės, o ypač – jūriniu sektoriumi, kuris yra reikšmingas Klaipėdos miestui ir visai Lietuvos ekonomikai.
Tikime, kad miesto proveržis įmanomas tik sukoncentravus aukštos kompetencijos jaunus specialistus, kurie, baigę Klaipėdos universitetą, galėtų tenkinti aukštųjų technologijų, aptarnavimo, tradicinės pramonės intelektualinius ir kultūrinius poreikius bei kurti pridėtinę vertę miestui.
Atitinkamai KUSS pasisako už savarankiško universiteto uostamiestyje išsaugojimą ir ragina imtis vidinių pertvarkų, kurios vestų į Baltijos jūros regiono lyderystę, siektų įgyvendinti aktualiausias studijų programas bei vykdytų pažangiausius mokslinius tyrimus.

 

KUSS Prezidentė                                                                                                                                 Aistė Stalmokaitė