KUSS taryba

KUSS prezidiumas

*KUSS – Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidiumas.

KUSS Prezidentė

Aistė Stalmokaitė

prezidentas@kuss.lt

+37064415012, +37060028168

KUSS Viceprezidentė

Irma Radavičiūtė

860495022

vice@kuss.lt

KUSS HUMF SA

*KUSS HUMF SA – Klaipėdos universiteto studentų sąjungos Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Studentų atstovybė.

Pirmininkė

Sonata Bortelytė

humf.pirmininkas@kuss.lt

+37065310730

Vicepirmininkė

Monika Butkutė

humf.vice@kuss.lt

+37063946049

KUSS JTGMF SA

*KUSS JTGMF SA – Klaipėdos universiteto studentų sąjungos Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Studentų atstovybė. 

Pirmininkė

Martyna Varkalytė

jtgmf.pirmininkas@kuss.lt

+37061234680

Vicepirmininkė

Veronika Biveinytė

jtgmf.vice@kuss.lt

+37061969313

KUSS MA SA

*KUSS MA SA – Klaipėdos universiteto studentų sąjungos Menų akademijos Studentų atstovybė.

Pirmininkė

Greta Pučkoriūtė

ma.pirmininkas@kuss.lt

+37069295237

Vicepirmininkė

Karolina Gerikaitė

ma.vice@kuss.lt

+37069626310

KUSS SMF SA

*KUSS SMF SA – Klaipėdos universiteto studentų sąjungos Socialinių mokslų fakulteto Studentų atstovybė.

Pirmininkas

Ernestas Maskolaitis

smf.pirmininkas@kuss.lt

+37069587049

Vicepirmininkas

Vladislav Račkovskij

smf.vice@kuss.lt

+37068469662

KUSS SvMF SA

*KUSS SvMF SA – Klaipėdos universiteto studentų sąjungos Sveikatos mokslų fakulteto Studentų atstovybė.

Pirmininkė

Gustė Noreikytė

svmf.pirmininkas@kuss.lt

+30763640385

Vicepirmininkė

Silvija Jokubaitytė

svmf.vice@kuss.lt

+37062186348

KUSS Revizijos komisija

Pirmininkė

Diana Mickutė-Miknė

867578170

revizija@kuss.lt

 

Narės:

Gintautė Brazauskaitė

863636243

Vladyslava Zonienė

862833812

Atestavimo komisija

Aistė stalmokaitė

aiste.stalmokaite@inbox.lt

 

Edvinas Barauskis

edvanced1@gmail.com

Veronika Biveinytė

veronika861969@gmail.com

Konkurso komisija

Beata žymančiūtė

almaonabernotiene@gmail.com

Martyna Varkalytė

martyna.varvar@gmail.com

Akademinės etikos komitetas (studentų atstovai)

Irma Radavičiūtė

radaviciuteirma@gmail.com

860495022

Vladyslava Zonienė

vladyslava.zoniene@gmail.com

862833812

Gvidas Slah

qwidar@gmail.com

869588163

KU Senatas (studentų atstovai)

Akademinė komisija :

Aistė Stalmokaitė

SMF

aiste.stalmokaite@inbox.lt

864415012

Indrė Čedavičiūtė

HUMF

cedaviciute@gmail.com

863867644

Edmundas Jurkaitis

SMF

e.jurkaitis@gmail.com

865403769

Mokslo ir meno komisija

Vaiva Makarauskaitė

HUMF

vaivam155@gmail.com

863895094

Edvardas Latakas

SMF

edvardas.latakas@gmail.com

867321513

Finansų ir biudžeto komisija

Deimantė Ubytė

SMF

deimante.ubyt@gmail.com

860354751

Reglamentų ir etikos komisija

Martyna Varkalytė

JTGMF

martyna.varvar@gmail.com

861234680

 

Archyvai

Advertisement