Šių metų rugsėjo 27 d. vyko Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos organizuojami KU Seniūnų mokymai.

Jų metu KUSS Prezidentė Vaiva Makarauskaitė supažindino akademinių grupių Seniūnus su KUSS veikla, organizacijos struktūra ir Seniūnų veiklos svarba KUSS veikloje. Taip pat pasidalino Prezidiumo narių bei fakultetinių atstovybių Pirmininkų ir Vicepirmininkų kontaktais, kad iškilus klausimams žinotų į ką gali kreiptis. KUSS Viceprezidentės Deimantė Bieliajevaitė ir Irma Vilutytė pristatė Klaipėdos universitetą, jo struktūrą, valdymo organus ir supažindino su padaliniais. Taip pat buvo aptartos Seniūnų teisės ir pareigos, kiekvienam jų buvo įteikti Seniūnų Nuostatai ir atsakyta į iškilusius klausimus.

Problemų sprendimo simuliacijos metu Seniūnams buvo pateiktos problemos, su kuriomis dažnai susiduria studentai. Dirbdami grupėse Seniūnai bandė atsakyti, kaip padėtų savo akademinės grupės nariams, kokias būdais spręstų iškilusias problemas ar kur kreiptųsi. Kai kurios problemos sukėlė diskusijas, tačiau su KUSS narių pagalba į problemas buvo atrasti visi galimi sprendimo būdai.

Galiausiai buvo patikrinta, kaip mokymų metu Seniūnai įsisavino žinias protmūšio metu. O kai buvo atsakyta į visus klausimus, visi Seniūnai gavo pažymėjimą, įrodantį, kad jie dalyvavo mokymuose.