Šių metų rugsėjo 27 d. vyko Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos organizuojami KU Seniūnų mokymai.

Jų metu KUSS Prezidentė Vaiva Makarauskaitė supažindino akademinių grupių Seniūnus su KUSS veikla, organizacijos struktūra ir Seniūnų veiklos svarba KUSS veikloje. Taip pat pasidalino Prezidiumo narių bei fakultetinių atstovybių Pirmininkų ir Vicepirmininkų kontaktais, kad iškilus klausimams žinotų į ką gali kreiptis. KUSS Viceprezidentės Deimantė Bieliajevaitė ir Irma Vilutytė pristatė Klaipėdos universitetą, jo struktūrą, valdymo organus ir supažindino su padaliniais. Taip pat buvo aptartos Seniūnų teisės ir pareigos, kiekvienam jų buvo įteikti Seniūnų Nuostatai ir atsakyta į iškilusius klausimus.

Problemų sprendimo simuliacijos metu Seniūnams buvo pateiktos problemos, su kuriomis dažnai susiduria studentai. Dirbdami grupėse Seniūnai bandė atsakyti, kaip padėtų savo akademinės grupės nariams, kokias būdais spręstų iškilusias problemas ar kur kreiptųsi. Kai kurios problemos sukėlė diskusijas, tačiau su KUSS narių pagalba į problemas buvo atrasti visi galimi sprendimo būdai.

Galiausiai buvo patikrinta, kaip mokymų metu Seniūnai įsisavino žinias protmūšio metu. O kai buvo atsakyta į visus klausimus, visi Seniūnai gavo pažymėjimą, įrodantį, kad jie dalyvavo mokymuose.

________________________________________________________

On 27 September this year, Klaipėda University Student Union organised KU Prefect training.
During the training, Vaiva Makarauskaitė, the President of KUSS, introduced the Prefects of the academic groups with the activity of KUSS, organisational structure and significance of Prefect performance within KUSS. In order to know who they should refer to when issues occur, the contacts of the members of the Presidium, as well as the chairpersons and vice-chairpersons of the Faculty Student Representation Units were shared. The Vice-Presidents Deimantė Bieliajevaitė and Irma Vilutytė presented Klaipėda University, its structure, its governing bodies, as well as familiarized the prefects with the departments. They also discussed the rights and obligations of the Prefects, each prefect was handed a copy of Prefect Regulations, and arising questions were answered.

During the problem-solving simulation, the prefects were provided with the most often emerging student questions. Divided into working groups, the prefects tried to answer the question how they could help the members of their academic group, what were the ways of solving the issues or who they should address. Some issues provoked discussions; nevertheless all of the possible solutions were reached with the help of the KUSS members.

Finally, the prefects were challenged with a quiz to see how well they have accumulated the knowledge provided during the training. After answering all of the questions, the prefects were awarded with a certificate attesting their participation in the training.