Po 2018 m.kovo mėn. KUSS Tikrųjų narių surašymo, Klaipėdos universiteto studentų sąjungoje yra 58 tikrieji nariai. Tikrųjų narių sąrašai:

KUSS Tikrieji nariai 2019

KUSS Tikrieji nariai 2018

KUSS HUMF SA tikrieji nariai

KUSS JTGMF SA tikrieji nariai

KUSS MA SA tikrieji nariai

KUSS SMF SA tikrieji nariai

KUSS SvMF SA tikrieji nariai