Po 2017 m. balandžio mėn. KUSS Tikrųjų narių surašymo, Klaipėdos universiteto studentų sąjungoje yra 81 tikrieji nariai. Tikrųjų narių sąrašai:

KUSS Tikrieji nariai

KUSS HUMF SA tikrieji nariai

KUSS JTGMF SA tikrieji nariai

KUSS MA SA tikrieji nariai

KUSS SMF SA tikrieji nariai

KUSS SvMF SA tikrieji nariai