Spalio 18 d. įvyko KUSS neeilinė Konferencija, kurios metu panaikinti trys ir įsteigtas vienas naujas studentų atstovybės (SA) padalinys, patvirtintas naujas KUSS Tarybos narių skaičius bei išrinkta nauja Revizijos komisijos narė.

Klaipėdos universitetui netekus menų akademijos (MA) bei sujungus socialinių mokslų fakultetą (SMF) su humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetu (HUMF), šių fakultetų studentų atstovybių padalinius teko likviduoti ir įsteigti naują – socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto studentų atstovybės (SHMF SA) padalinį.

Sumažėjus padalinių skaičiui teko patvirtinti naują KUSS Tarybos narių skaičių, kuris dabar apima 8 narius. Naujojo SHMF fakulteto studentų atstovybės Pirmininku spalio 22 d. vykusio neeilinio visuotinio seniūnų susirinkimo metu išrinkta Karolina Timinskaitė, patvirtintas Vicepirmininkas – Caden Chantz Johnson.

Taip pat Konferencijos metu KUSS Prezidentė iškėlė naujo Revizijos komisijos nario rinkimų klausimą. Delegatai naująja Revizijos komisijos nare išrinko Sonatą Bortelytę (SHMF).