Klaipėdos universiteto studentų sąjungos (KUSS) akademinių reikalų koordinatoriai Irma Radavičiūtė ir Edmundas Jurkaitis baigė akademinių grupių seniūnų lankymą. Proceso eigoje abu KUSS atstovai aiškinosi, su kokiomis problemomis susiduria seniūnai ir jų atstovaujamų grupių studentai.

Pasak Edmundo ir Irmos, susitikimai su seniūnais buvo organizuojami dėl trijų priežasčių: pirmoji – supažindinti grupių lyderius su jų teisėmis ir pareigomis. Taip pat aptarti seniūnų mokesčio už studijas sumažinimo tvarką, kuri, paaiškėjo, jog kiekviename fakultete vykdoma skirtingai, o kai kuriuose – išvis netaikoma. Diskutuota ir apie kiekvieną mėnesį kai kuriuose fakultetuose mokamo seniūno priedo tikslingumą. Antroji priežastis – pristatyti laikinosios rotacijos aprašą, o trečioji – išsakyti problemas, su kurioms studentai dažniausiai susiduria.

Viena iš įvardytų problemų buvo nesklandumai dėl infrastruktūros – pasenusios literatūros, sunkaus priėjimo prie mokslinių duomenų bazių ir t.t.. Tačiau studentai akcentavo ir akademinius sunkumus, tokius, kaip dėstytojų nekompetetingumas, pasenę ar neveiksmingi dėstymo metodai, neetiškas dėstytojų bendravimas su studentais. Grupėse nemažai būta ir skundų dėl sutrumpinto tam tikrų programų studijų laiko, per kurį būsimi specialistai studijuoja visiškai nereikalingas disciplinas. Seniūnai įvardijo ir atvejus, kada dėstytojai nevengia studentų patraukti per dantį savo pastebėjimais, jog pastarieji nemoka elgtis su programinėmis įrangomis, su kuriomis jaunimas dar net negalėjo susipažinti. Po susitikimų su seniūnais išryškėjo viena pagrindinių problemų viso universiteto mastu – tai rašto darbų reikalavimai. Vieningos rašto darbų rengimo sistemos netaikymas jau ilgą laiką skatina nesusikalbėjimą tarp dėstytojų ir studentų.

Irmą ir Edmundą labiausiai nustebino ir tuo pat metu nuliūdino fakultetuose skirtinga tvarka skiriamos skatinamosios stipendijos bei nevienodas fakultetų administracijos požiūris į seniūnų susirinkimus. Nedžiugina ir tai, kad kai kuriuose fakultetuose administracija visiškai nereaguoja į studentų skundus. Tačiau šią situacija akademinių reikalų koordinatoriai dar aiškinasi, nes nėra tiksliai žinoma, ar bėdos kyla iš administracijos, studentų pusės, ar paprasčiausiai dėl nesusikalbėjimo.

Koordinatoriai buvo maloniai nustebinti, kai po apsilankymų susirinkimuose seniūnai dėkojo už rūpestį, akcentuodami, kad jau keletą metų niekas nesidomėjo jų veiklomis ir problemomis.

Paklausti, kokių problemų sprendimų abu studentų atstovai imsis, apie atsakymą ilgai nesvarstė – dalis problemų jau yra sprendžiamos. Išsakyti skundai yra suskirstyti į sisteminius (viso universiteto) ir fakultetinius (fakultetų mastu). Pastarieji bus perduoti fakultetinėms studentų atstovybėms su koordinatorių priežiūra, kurie garantuos problemų sprendimų vykdymą. Dėl sisteminių problemų, tokių, kaip rašto darbų reikalavimų suvienodinimas, jau buvo kreiptąsi į studijų prorektorių.

Kaip pagrindinį šių metų tikslą, koordinatoriai įvardija skatinamųjų stipendijų skyrimą valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems studentams. Pagal Mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 3 punktą „skatinamosios stipendijos geriausiems studentams, neatsižvelgiant į jų studijų finansavimo pobūdį, skiriamos iš aukštųjų mokyklų ar kitų lėšų, atsižvelgiant į studijų rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus”. Šis įstatymo punktas dar nėra taikomas Klaipėdos universitete, tačiau akademinių reikalų koordinatoriai jau sprendžia šį klausimą.