Klaipėdos universiteto Studentų sąjunga kviečia teikti savo kandidatūrą į Senatoriaus – Studentų atstovo pareigas. Norintys kandidatuoti, užpildytą prašymo formą turi pateikti Centriniui biurui (arba atsiųsti dokumento kopiją kuss@kuss.lt) iki kovo 8 d. (imtinai) ir atvykti į KUSS Tarybos posėdį kovo 13 d. 18 val.

Prašymo į Senatoriaus – Studentų atstovo pareigas forma.

Informaciją apie Senato darbo veiklą rasi KU Senato darbo reglamente.