Klaipėdos universiteto studentų sąjunga kviečia teikti savo kandidatūrą į Senatoriaus – studentų atstovo pareigas. Norintys kandidatuoti, užpildytą prašymo formą turi pateikti Centriniui biurui (arba atsiųsti dokumento kopiją kuss@kuss.lt) iki kovo 19 d. (imtinai) ir atvykti į KUSS Tarybos posėdį kovo 28 d. 19 val.
Prašymo į Senatoriaus – studentų atstovo pareigas forma

Daugiau apie Senato veiklą Senato darbo reglamente.